VERİMDER'DE BU AY

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK YAZDI: ISI KAYBETMEK PARA KAYBETMEKTİR

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK YAZDI: ISI KAYBETMEK PARA KAYBETMEKTİR08 Kasım 2019 Cuma 12:42

Atmosferde sera gazı CO2 konsantrasyonu 415.26 ppm değerlerine ulaştı ve global sıcaklık 1oC arttı. Sera gazı CO2 konsantrasyonunda bu anormal rekor artışlar, global sıcaklık artışlara neden olacak ve küresel ısınmanın negatif etkisi daha sık ve şiddetli

AB'de binalar, toplam birincil enerji talebinin %40'ını tüketmekte, bu enerjinin de %60 ısıtma ve soğutmada kullanılmakta ve tüm sera gazı emisyonlarının yaklaşık %36'ini üretmektedir.

Ülkemizde her 100 doların 16 dolarını enerji için harcıyoruz. Toplam enerji harcamamız 49 milyar dolardır. Enerjinin %75’ni ithal ediyoruz.

Türkiye'de, 2017'de, elektrik enerjisi tüketimi yaklaşık 290 milyar kWh’dır.  Türkiye'de toplam enerjinin yaklaşık %35'i binalarda tüketilmektedir. Binada ise enerjinin %65'i ısınma, soğutma ve havalandırmada tüketilmektedir.

2014 yılı itibari ile enerji talebinin yaklaşık %25’ini konut ve hizmet sektörü̈ oluştururken sanayi yaklaşık %23 oranındadır.

Türkiye’de konutlardaki tüm enerji tüketiminin yaklaşık %70’i ısıtma, sıcak su ve soğutma amacıyla kullanılır. TUIK 2015 istatistiklerine göre hane halkı harcamalarının yaklaşık %9’u enerji gideridir. Türkiye, küresel ısınmadan en fazla etkilenmekte ve özellikle Akdeniz gibi bazı bölgelerde Mayıs-Eylül ayları arasında aşırı sıcaklardan dolayı, binalarda soğutma için ciddi miktarda enerji tüketilmektedir. Bu verilerde hesaplamalara katıldığı zaman konut sektöründe enerji tüketimi çok daha yüksek olacaktır.

Almanya’da bir binayı ısıtmak ve soğutmak için tüketilen enerji 30-60 kWh/m2/yıl arasında değişirken Türkiye’de 250-350 kWh/m2/yıl arasında değişmektedir. Kısaca 5-6 kat daha fazla ısıtma ve soğutmada enerji tüketilmektedir.  

Türkiye’de, 2016 yılı sonu itibariyle, sera gazı salınımı yıllık 496,1 milyon ton CO2 eşdeğerine yükseldiği tespit edilmiştir. 2016 yılında kişi başına düşen sera gazı emisyonları 6,3 tona yükselmiştir.

Enerji savurganlığına son vermek, ısıtma ve soğutmada enerjiyi verimli kullanmak, sera gazı CO2 emisyonunu en ekonomik olarak azaltmak, yalıtm maliyetini kısa sürede amorti etmek ve enerjide dışa bağımlılığı minimize etmek için binalarda Dış Çephe Isı Yalıtım Sistemleri (ETİCS) (Mantolama) yapılması şarttır.

Konforlu ve sağlıklı iç mekan şartları sağlamak, sağlık harcamalarını azaltmak, yıpranmayı önlemek, erken yaşlanmayı önlemek ve görüntü kirliliğine son vermek için binaların mantolaması (ETİCS) yapılmalıdır.

Türkiye’de 2014 yılından itibaren binalarda yapılan yaklaşık 65 milyon m2 ısı yalıtımı (mantolama) uygulamasıyla 2,2 milyon ton sera gazı CO2 emisyonu azaltılmıştır.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak çözümlerden biri, binaların projesine ve tekniğe uygun mantolamasının (ETİCS) yapılmasıdır.

Mantolama (ETICS), hem yeni hem de mevcut binaların enerji verimliliğini artırmak için yapılır (Şekil 1).

gorsel.jpg

Şekil 1. Isı Yalıtımı Bileşenleri

Türkiye, iklim şartları tüm yönleri ile incelenmelidir. Yeni iklim şartları yol haritası ortaya konmalıdır. Yeni iklim şartlarında mantolama yapılmadan önce her bir yeni ve mevcut bina ve yapı bileşeninde ısıtma ve soğutma için;

 • m2 başına toplam mantolama yatırım (malzemeler, projelendirme, termal kamera çekim, uygulama dahil) maliyeti,
 • Isıtma ve soğutma için kWh enerji tüketimi/(m2 faydalı döşeme alanı ve yıl) ve küresel enerji maliyeti (TL/m2),
 • Mantolama malzemesi kalınlığı,

verileri esas alınarak küresel maliyet hesaplamaları yapılmalı ve farklı değişkenler ile maliyet etkinlik aralığının konumu grafik çizilerek tespit edilmelidir. Ve buna göre, optimum U değerinde, mantolama yapıldığında ekonomik optimizasyon enerji tasarrufu (kWh/m2.yıl) başına ekonomik yatırım maliyet (TL/m2) seviyesi bulunur. Şekil 2’de, örnek bir çalışma verilmiştir.

 

grafik.jpg

Şekil 2. Optimum U Değerinin Tespiti

Binaların mantolanması (ETİCS) konusunda seferberlik ilan edilmelidir. Özellikle;

 • AB normlarında TSE-825’de, soğutmayı da kapsayacak şekilde düzenleme yapılması,
 • Termal kamera ile binanın röntgenin çekilmesi,
 • Isıtma ve soğutma günlerine esas alınarak hesaplamaların yapılması,
 • Gerçek verilerle uygulama projesinin yapılması,
 • Standartlara uygun kaliteli yalıtım malzemelerinin kullanılması,
 • İşin uzmanı kişilerce uygulamanın yapılması,
 • Yalıtım garantisi verilmesi ile;
 • Enerji verimli tüketilir,
 • Isıtma ve soğutmada 100 kWh/m2/yıl’ın çok altında enerji tüketmek mümkün olur,
 • Fosil yakıt ve elektrik enerjisi tüketimi azaltılır,
 • Enerji arz güvenliği sağlanır ve rekabet gücü artırılır,
 • Binanın ömrü uzatılır,
 • Binalara estetik açıdan iyi görünürlük sağlar,
 • Yeni iş alanları oluşturur,
 • İç mekan hava kalitesi iyileşir,
 • İç mekanda yazın serin (max. 26 oC) ve kışın sıcak (21-22 oC) ortam oluşur,
 • İnsanlar için daha konforlu ve sağlıklı ortamlar oluşur,
 • Şehirlerin ısı adası etkisi azaltılır,
 • Isıtma ve soğutma kaynaklı sera gazı CO2 salımı azaltılır,
 • Hava kalitesi iyileşir. 

Projesine uygun, doğru ısı ile binalarda, ortalama %30-60 oranında enerji tasarruf edilebilecek ve faturalar hissedilir miktarda daha düşük gelecektir.

Ev satın alırken veya kiralarken, ısıtmada tüketilen doğal gaz ve soğutmada kullanılan elektrik enerji faturalarını sorgulayınız. Yalıtımsız binalar ısınma ve soğutmada aşırı enerji tüketir ve işletme maliyetini yükseltir.

Aşırı enerji tüketen yalıtımsız binalar, hem çevreyi kirletir hem de bütçeye zarar verir.

Dün havayı ısıtamazsınız binanızı yalıtım deniyordu, bugün binanızı yalıtın havayı soğutamazsınız diyoruz.

 

  Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.Kurumsal Web Site Tasarımı
  Derneğimizin çalışmaları, hizmetleri ve güncel haberlerini Sosyal Medya’dan takip edebilirsiniz.