FAALİYETLERİMİZ

 

Görevimiz, sınırlı miktarda olan enerji kaynaklarını sorumlu bir şekilde kullanmaktır. Bu tartışılmaz bir gerçektir. Bu misyonla yola çıkan verimder faaliyet alanlarını da aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

 • KAMU YARARINA YÖNELİK FAALİYETLER
  • Ülke ve ev ekonomisinin başlıca tasarruf unsurlarından biri olan yapılarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı uygulamalarının ülke ekonomisine katkıları yönünde ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak.
  • Enerjinin verimsiz kullanılması nedeniyle oluşan kaynak israfını önleyici tedbirler için ilgili merciler nezdinde oluşturulacak çalışmalara ve farkındalık-bilinçlendirme faaliyetlerine katkıda bulunmak.
  • Enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı bilincinin ülke çapında oluşturulması konusunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması yönünde projeler oluşturmak.

 

 • ÜNİVERSİTE, BİLİM KURULUŞLARI VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KURUMLARI İLE İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLER
  • Üniversiteler ve diğer eğitim kuruluşları ile temaslar kurarak ısı yalıtımı, enerji verimliliği ve tasarrufu konusunun bilimsel platformda işlenmesi ve geliştirilmesi yönünde işbirliği ortamı yaratmak.
  • Araştırma ve Geliştirme Kuruluşları ile müştereken ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu konularını geliştirici teknik istatiksel araştırma projeleri oluşturmak.
  • Üniversite, meslek yüksekokulları ve meslek liselerinde ilgili mevzuata göre alınacak müsaade ile enerji tasarrufu bölümleri açılarak ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu bilincinin artırılmasına, sektörün ara eleman ve teknik eleman ihtiyacına katkıda bulunmak.

 

 • STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ
  • Enerji verimliliği ve ısı yalıtımı uygulama ve teknikleri konusunda mevcut standartların güncelleştirilmesi ve ihtiyaca uygun şekilde geliştirilmesi, mevcut olmayanlar için yeni standartlar hazırlanması konularında yapılan düzenlemeleri takip etmek, bu konuda kamuoyundan gelen soruları cevaplandırmak
  • İlgili merciler tarafından standartları belirlenmiş ısı yalıtımı ve enerji verimliliği uygulama ve teknikleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmak
  • Enerji verimliliği ve ısı yalıtımı uygulamalarının belirlenmiş standartlara uygun şekilde yapılması konusunda ilgili denetim birimleri ile işbirliği ortamı oluşturmak.
  • Sektörde standartlara ve yönetmeliklere uyum konusunda test ve belgelendirme fonksiyonu üstlenmek.

 

 • İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ
  • Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu konusunun ülke yararları açısından önemi ve kamuoyu bilinci oluşturulması yönünde yurt içi ve dışında doğrudan veya dolaylı olarak benzer amaca hizmet eden ve müşterek hareket ile sonuca varılmasında fayda mütalaa edilen tüm paydaşlar ile işbirliği sağlanması yönünde girişimde bulunmak ve işbirliği ortamı yaratmak.

 

 • EĞİTİM, TANITIM VE YAYIN FAALİYETLERİ
  • VERİMDER amacını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası platformlarda;
  • Eğitim ve/veya tanıtım amaçlı olarak, toplantı, seminer, sempozyum düzenlemek ve benzer düzenlemelere katılmak
  • Faaliyet konuları ile ilgili ve/veya faaliyet konuları ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan sair konularda her türlü reklam, tanıtım çalışmaları yapmak ve bu amaca yönelik aktivitelere katılmak
  • Teknik elemanların ve uygulayıcıların eğitimini sağlamak ve bu eğitimi ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yetkiyle sertifikayla belgelendirme çalışmaları yapmak.
  • Amaç ve hizmet konularına yönelik her türlü araştırma, inceleme, etüt vb çalışmalar yapmak; bilimsel, sosyal, kültürel, entellektüel, popüler, teknik, sportif olaylar, gösteriler, toplantılar, geziler, vb düzenlemek. Bu faaliyetleri için üçüncü şahıslarla bedelli, bedelsiz sponsorluk sözleşmeleri imzalamak
  Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.Kurumsal Web Site Tasarımı
  Derneğimizin çalışmaları, hizmetleri ve güncel haberlerini Sosyal Medya’dan takip edebilirsiniz.