VERİMDER'DE BU AY

ENERJİ VERİMLİLİĞİ, SERTİFİKALANDIRMA VE DESTEK KOŞULLARI BELİRLENDİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ, SERTİFİKALANDIRMA VE DESTEK KOŞULLARI BELİRLENDİ27 Mart 2020 Cuma 19:16

Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması kapsamında eğitim ve sertifikalandırma faaliyetleri, yetki belgesi verilmesi ve verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. 

Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması kapsamında eğitim ve sertifikalandırma faaliyetleri, yetki belgesi verilmesi ve verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Uygulama Usul ve Esasları”nı yayımladı. 

Usul ve esaslar şu üç farklı konuda hazırlandı:

Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMADA KOŞULLAR

Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilecek. Bu eğitimler, yetkilendirilmiş kurumlar ve eğitim konusunda yetkilendirilmiş şirketler tarafından, herbiri en az kırk saat olan birinci ve ikinci eğitim modüllerinden oluşacak. Yapılan merkezi sınavda başarılı olanlara, Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ kapsamında enerji yöneticisi sertifika ücreti alınmak suretiyle, Bakanlık tarafından enerji yöneticisi sertifikası verilecek.

Başkanlığın enerji verimliliği ile ilgili faaliyetleri yürüten birimlerinde en az üç yıl görev yapan ve enerji verimliliği planlama, ölçme değerlendirme, eğitim, etüt, yetkilendirme, destek uygulamaları veya denetleme çalışmalarından herhangi birinde fiilen görev aldığını ve bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen mezuniyet şartını sağladığını belgelendiren personeline istek formu ile başvuruda bulunmaları durumunda başka bir koşul aranmaksızın sertifika ücreti alınmak suretiyle enerji yöneticisi sertifikası verilecek.

HİZMET YETKİ BELGESİ VERİLME KOŞULLARI

Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmeleri için üniversitelere, meslek odalarına ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine Bakanlık tarafından beş yıl süreli yetki belgesi verilecek. Yetki belgesi almak isteyen üniversiteler ve meslek odaları her yıl Nisan ve Ekim aylarında Bakanlığa başvuracak. Başvurularda Etüt-proje sertifikasına sahip en az dört kişi olması şartı aranacak. Üniversitelerin ve meslek odalarının yetki belgesi almak üzere yaptıkları başvurular Başkan onayı ile oluşturulan komisyon tarafından incelenir ve değerlendirilecek. Yetki belgesi verilmesi uygun bulunan üniversite veya meslek odası ile Bakanlık arasında yetkilendirme anlaşması imzalanacak. Yetkilendirilmiş kurumlar her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa yıllık faaliyet raporu sunacak. 

Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişiler ise her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Bakanlığa veya yetkilendirilmiş kurumlara başvuracaklar. Sanayi sektörü için verilen yetki belgesi ile sanayinin tüm alt sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere, enerji üretim, iletim ve dağıtım tesislerine ve organize sanayi bölgelerine, bina ve hizmetler sektörü için verilen yetki belgesi ile bina ve hizmetler sektöründeki tüm binalara ve işletmelere yönelik enerji verimliliği hizmetleri verilecek. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ

Yıllık toplam enerji tüketimleri beş yüz ton eşdeğer petrol ve üzeri olan, ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel işletmelere yönelik verilecek enerji verimliliği desteği, asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişileri kapsamayacak.

Endüstriyel işletmeler, belirlenen hususlar çerçevesinde, şirketlere hazırlattıkları projelerini herhangi bir döneme tabi olmaksızın Bakanlığa sunacaklar. Verimlilik artırıcı proje destekleri kapsamında Katma Değer Vergisi hariç, toplam bedeli en fazla beş milyon Türk Lirası ve geri ödeme süresi beş yıldan az olan projelerin başvurusu kabul edilecek. Başvurular aynı endüstriyel işletme için azami beş proje ile sınırlı olacak. 

 

    Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.Kurumsal Web Site Tasarımı
    Derneğimizin çalışmaları, hizmetleri ve güncel haberlerini Sosyal Medya’dan takip edebilirsiniz.