VERİMDER'DE BU AY

ISITMA SEKTÖRÜNDE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ROLÜ NEDİR?

ISITMA SEKTÖRÜNDE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ROLÜ NEDİR?14 Şubat 2020 Cuma 17:59

11 Aralık 2019’da AB komisyonu tarafından açıklanan “Avrupa Yeşil Paketi – European Green Deal-” ile Avrupa 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olmayı hedeflemektedir.

11 Aralık 2019’da AB komisyonu tarafından açıklanan “Avrupa Yeşil Paketi – European Green Deal-” ile Avrupa 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olmayı hedeflemektedir. AB açısından bu yeşil dönüşüm bir kalkınma ve büyüme stratejisidir. Türkiye-AB ilişkilerinde ortak Pazar anlaşmalarına ve piyasa benzerliklerine bakıldığında Türkiye’nin bu plandan etkilenmemesi veya pazarının etkilenmeyeceğinin düşünülmesi fazla iyimser bir bakış olur. Ayrıca yeşil bir büyüme stratejisindeki en önemli konu ise şüphesiz ısı üretim ve kullanımından kaynaklanan karbonun düşürülmesidir.

Tüm bu ortamda, Türkiye’nin sadece elektrikte yerli ve yenilenebilir enerji stratejisinin tüm bir enerji sistemi için genişletilmesi ekonomik büyümeye, ihracat pazarlarına erişime ve rekabetçiliğe, en önemlisi yaşam kalitesinin artmasına çok büyük bir etkisi olacaktır. Şüphesiz enerji sistemindeki en büyük tüketim başlığı da ısıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın her sene yayınladığı enerji denge tabloları verilerine göre Türkiye’nin toplam nihai enerji tüketimi 2018 yılı sonunda 100 milyon ton eşdeğer petrol (Mtep) seviyesini aşmıştır. Bu toplamın içerisinde elektrikle ilgili nihai tüketim beşte bir paya sahiptir. Ayrıca binalar, ulaştırma, sanayi ve diğer son tüketici sektörlerde tüketilen fosil yakıtlar ve doğrudan yenilenebilir enerji kullanımının payı yüzde 80’i bulmaktadır.

Enerji dönüşümü sürecinde Türkiye’nin elektrik sektöründe yapıyor olduğu atılımlar çok umut vericidir. Her yıl sisteme ilave edilen toplam elektrik kurulu gücünün yarısından fazlasını şunlar oluşturuyor:
Güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırım eğiliminin bu teknolojilerin maliyetlerindeki düşüş ve verimliliklerindeki artışla birlikte gelecek senelerde de devam etmesi öngörülmektedir. Yenilenebilir enerjinin toplam elektrik tüketimindeki payı son birkaç senedir üçte bir seviyelerinde seyrederken 2019 yılında yüzde kırk seviyesini aşmıştır.

 

    Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.Kurumsal Web Site Tasarımı
    Derneğimizin çalışmaları, hizmetleri ve güncel haberlerini Sosyal Medya’dan takip edebilirsiniz.