VERİMDER'DE BU AY

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI27 Aralık 2019 Cuma 15:05

Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 174 üncü maddesi ile 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklendi, aynı fıkranın (d) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırıldı:

"ı) Başkanlık: Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığını" Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Kurul” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 5 inci maddesi, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 10 uncu maddesi, 11 inci maddesi, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile (b) ve (ç) bentleri, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (f) ve (ğ) bentleri, 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, 15 inci maddesi, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 17 nci maddesi ve 18 inci maddesinde yer alan “Genel Müdürlük” ibareleri “Başkanlık” olarak, 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi “Başkanlıkça” olarak değiştirildi.

    Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.Kurumsal Web Site Tasarımı
    Derneğimizin çalışmaları, hizmetleri ve güncel haberlerini Sosyal Medya’dan takip edebilirsiniz.