VERİMDER'DE BU AY

TS 825 REVİZYONU ÜLKE HEDEFLERİNE UYGUN PLANLANMALI

TS 825 REVİZYONU ÜLKE HEDEFLERİNE UYGUN PLANLANMALI19 Ocak 2021 Salı 15:50

Enerji kaybının en çok binalarda olmasından dolayı yürürlüğe giren TS 825 standardı, binalarda kullanılan enerji miktarlarını sınırlamayı, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı hedefliyor.

Ülkemizde, küresel iklim krizine karşı savaşta önemli yere sahip enerji tasarrufu konusundaki çalışmalar devam ediyor. Enerji kaybının en çok binalarda olmasından dolayı yürürlüğe giren TS 825 standardı, binalarda kullanılan enerji miktarlarını sınırlamayı, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı hedefliyor.

  • Toplam enerji tüketiminde %40’lara varan oranıyla en yüksek payı alan sektör olan konutlarda yapılacak düzenlemelerin etkinliği, Enerji bağımlılığın ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için elzemdir.
  • Binalarda net ısıtma enerjisi ihtiyaçlarını hesaplama kurallarına ve binalarda izin verilebilir en yüksek ısıtma enerjisi değerlerinin belirlenmesine yardımcı olan TS 825 standardı, ülkemizde yürürlüğe giren ve uygulanması zorunlu kuralları içerir. Bir hesaplama yöntemi olan bu standart, binalarda harcanan ısıtma enerjisini limitlendirme amacını taşır. Yapılacak yeni revizyonlarla soğutma yükünden kaynaklanan enerji kullanımlarının hesaplanarak buradaki kayıpların azaltılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.
  • Binalarda kullanılacak enerji limitlerini, yapı bileşenlerinin ısı geçirgenlik katsayıları (U değerleri) ile belirleyen TS 825 standardında yapılacak olan revizyonun ülke hedeflerimize uygun ve gelişmiş ülkeler seviyelerinde olması ülkemiz açısından çok kritik öneme sahip.

ENERJİNİN %80’İ ISINMA VE SOĞUTMA İÇİN HARCANIYOR

  • Ülkemizde enerjinin yaklaşık 37’si konut gibi yaşam alanlarında tüketilirken, tüketilen toplam enerjinin yaklaşık yüzde 80’i ısıtma ve soğutma için harcanıyor. Enerji kayıpları doğaya zararının yanı sıra, tüketicilerin ödediği faturaları ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor.
  • TS 825 standardı, “Binalarda Enerji Verimliliği” başlığı altında, binalarda kullanılan enerji miktarının sınırlandırılması ve bu sınırlandırma kapsamında yapılması gereken yalıtım uygulamalarını kapsıyor.
  • TS 825 standardı ile belirlenen enerji miktarındaki sınırlamalar, binalarda ısıtma amacıyla kullanılan enerji miktarını sınırlandırmak ve enerji kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor. Binalarda ısıtma kadar soğutma için de enerji harcanıyor. Bu sebeple soğutma için kullanılan enerjinin de sınırlandırılması büyük önem taşıyor. Ülkemiz dört mevsimi yaşayan iklim kuşağında olduğundan TS 825 revizyonlarının gerçekleştirilirken binalarda soğutma kullanılan enerji miktarının limitlerinin de belirlenmesi büyük önem taşıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜYÜK FIRSAT

Kentsel dönüşüm kapsamında 5 yıl içinde 1.5milyon, toplamda ise 6.7milyon konutun yenilenmesi hedeflenmektedir. TS 825 kapsamında yapılacak revizyonların bu binalarda da geçerli olacağı değerlendirildiğinde Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden çok daha hızlı bir şekilde enerji verimli konut stokuna ulaşma fırsatı bulunmaktadır.

Yeni yapılacak konutlarda uzun süre herhangi bir yenileme yapılmayacağı ve ülkemizin konut stoğunun bu yeni konutlarla şekilleneceğini de değerlendirdiğimizde, belirlenecek enerjli limit standartlarının önemi bir kat daha artmaktadır.

NEREDEYSE SIFIR ENERJİLİ BİNALAR

AB’nin, 2010 yılında yeniden düzenlenmiş Binalarda Enerji Performansı Direktifini (2010/31/AB sayılı Direktif) kabul edilmesi ile birlikte; 31 Aralık 2018 tarihinden sonra yeni yapılacak tüm kamu binalarının, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra ise yeni yapılacak tüm binaların Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (nSEB) olma zorunluluğunu getirilmiştir. Her ne kadar her ülke kendi NZEB limitlerini belirlemekte serbest olsa da konutlarda çoğu ülke 50kWh/m2*yıl limitlerini geçememekte, birçok ülkede 20kWh/m2*yıl hedeflenmektedir.

Ülkemizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından nSEB rehber kitabın yayınlanmış olması oldukça önemli bir başlangıçtır.

TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK BELİRLENEN HEDEFLER

Türkiye’de, küresel ısınmayı azaltmak için enerji verimliliğine yönelik pek çok önemli adımlar devam ediyor. 2012 yılında yayınlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde , Türkiye’de birim Gayri Safi Milli Hasılat (GSYH) başına tüketilen enerji miktarının (enerji verimliliği) 2023 yılı itibarıyla %20 azaltılması hedeflendi.

2015 yılında UNFCCC’ye (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) sunulan Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Katkı beyanında (INDC) ise 2030 yılı itibariyle gerçekleşmesi öngörülen karbon salınım miktarında %21’e varan azaltım olarak açıklandı.

Son olarak, Türkiye’de Enerji Verimliliği Eylem Planı’yla birlikte yeni dönemde 2023 yılına kadar enerji tüketimini yüzde 14 oranında azaltma hedefi ortaya konuldu. Bu kapsamda mevcut regülasyonların da hedeflere uygun olarak düzenlenmesi bir gereklilik arz ediyor.

 

    Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.Kurumsal Web Site Tasarımı
    Derneğimizin çalışmaları, hizmetleri ve güncel haberlerini Sosyal Medya’dan takip edebilirsiniz.